Vedtægter

Sømandskirkens årsmøde vedtog nye vedtægter i efteråret 2010. Vedtægterne kan læses her. 

The Danish Seamen's Church Annual Meeting adopted new by-laws in autumn 2010.

Vedtægter (By-Laws)