HISTORIE

Den store masseudvandring

I masseudvandringens tid år 1868-1914 rejste 254.693 danskere ud af Danmark for at bosætte sig i andre lande – det vil sige, at hver 10. dansker forlod landet. Mange af disse tog til USA. Alene i 1882 rejste over 11.000 danskere til USA. I forhold til mange andre lande er dette ikke store tal, men i forhold til lille Danmark var det en udvandring, som man lagde mærke til. Især livet på landet blev påvirket. På Lolland var der tale om 20% af befolkningen der udvandrede. Der var mange grunde til at udvandre, men drømmen om et bedre liv har været et fællestræk. New York var dog ikke det himmerige, som de håbefulde havde ledt efter. Der var høj arbejdsløshed og man skulle passe på, at man ikke mistede sine ejendele og penge som det første der skete, når man satte foden på kajen. Folk gik så vidt som at begå småforbrydelser for at blive bespist i fængslet. Ved århundredeskiftet nåede byens problemer et uhyrligt omfang og danskeren Jacob A. Riis forsøgte at hjælpe de fattige og nødstedte via bøger, reportager og fotografier. Jacob A. Riis var journalist og fotograf, der forsøgte at gøre opmærksom på de usle kår, som mange emigranter levede under i New York i denne periode. Der var mange advarslet imod at blive i NYC. Det var desværre ikke et sted, hvor mange danskere fandt lykken i denne periode.

Rasmus Andersen - grundlægger af Den Danske Sømandskirke i New York

Rasmus Andersen ankom som missionselev udsendt for at undervise danske børn til USA i 1871. Han ankom som de fleste andre via New York havn. Helt fra starten drømte han om at starte en kirke for danske sømænd og emigranter i New York. 

I 1878 blev han kaldet som præst til Perth Amboy i New Jersey. Han begyndte straks at lede efter et sted i Brooklyn, hvor han kunne holde gudstjenester. På dette tidspunkt var Brooklyn den bydel, hvor flest danske havde slået sig ned. Alle danske skibe lagde desuden til her. Den 10. juli 1878 afholdt Rasmus Andersen sin første gudstjeneste i New York – der kom to tilhørerer. Den ene var Jacob A. Riis, som skulle vise sig at blive en uvurderlig støtte for sømandskirken og ven for Rasmus. Denne gudstjeneste markerer begyndelsen på Den Danske Sømandskirke i New York, som vi kender den i dag.

I efteråret 1878 flyttede Rasmus til permanent Brooklyn, men havde endnu ikke en fast kirke. Han holdt gudstjenester rundt omkring i byen, hvor der var danskere at finde. Han fungerede desuden som præst for de små danske menigheder i  New York State, New Jersey og Connecticut samt besøgte de danske skibe, der lå for ankers i havnen. 

 


Da Rasmus flyttede sine aktiviteter til New York havde han sendt en anmodning til Sømandsmissionen i København. Han kunne ikke blive godkendt som udsendt præst eftersom, at han ikke var uddannet i DK, men han søgte om Sømandsmissionens godkendelse af hans arbejde i New York som ”Dansk Sømandsmissions arbejde”.  I 1879 fik han svaret at selvom, at Sømandsmissionen ikke kunne godkende ham som præst under Sømandsmisionen i DK, ville man støtte arbejdet med $104,21 (400 kr.) og 20 salmebøger. Det var en ganske betydelig donation.

De følgende år ledte man efter et hus, man kunne købe og indrette til dansk kirke. I 1883 flyttede kirken ind i 193-195 9th Street under navnet ”Vor Frelsers Kirke” og man dannede ”Vor Frelsers Danske Evangeliske Lutherske Menighed for Brooklyn, New York”. I 1886 blev det muligt via indsamlinger og donationer at købe de to huse. 

 

 

 

Ovenfor ses Vor Frelsers Kirke, som den så ud, da bygningerne blev lejet i 1878.

Til højre ses kirken, som den så ud efter århundredeskiftet.

Rasmus arbejdede hårdt for kirken og måtte rejse meget rundt. Han fik tilbudt adskillige andre stillinger, men sagde altid nej. Rasmus følte at det var hans kald at arbejde med søfolk og emigranter. Dette gjorde han meget dedikeret som præst igennem 46 år i det, der senere er kommet til at hedde Den Danske Sømandskirke i New York. Rasmus ønskede at bevare den tætte tilknytning til ”Den Danske Folkekirke” og ”Dansk Sømandsmission” og forsøgte så vidt muligt at holde sig udenfor de kirkelige fløjkrige, der prægede de danske kirker her i USA.

I 1958 flyttede Sømandskirken til sin nuværende adresse på 102 Willow Street i Brooklyn Heights.