Årsberetning over året 2020

Årsberetning 2020

af Sømandspræst Julie Sløk

Det er ikke nogen hemmelighed at året 2020 har været et vanskeligt år for Sømandskirken, ligesom det har været for resten af New York, USA, og ja, verden. Det har været et år i pandemiens tegn, og det bliver afspejlet i hele livet i kirken, både det kirkelige, sociale og økonomiske.

Det kirkelige

Sømandskirken lukkede ned for alle aktiviteter den 10. marts 2020 under den totale nedlukning af New York som følge af Covid-19-pandemien. Heldigvis havde vi fastelavn med 150 deltagere og en dejlig konfirmandweekend i weekenderne før nedlukningen.

Nedlukningen betød, at alt indtil september måned blev aflyst eller rykket online, bortset fra en enkel vielse og en enkel konfirmation.

Fra marts til august lavede vi forskellige tiltag som online miniprædikener, daglige bibelvers på instagram, indkøb for ældre i menigheden og gåture med snak. Samtidig havde vi en masse telefonsamtaler om, hvordan livet i NY gik for danskere. Der var mange, som rejste tilbage til Danmark, særlig da skolerne lukkede her, mens skolerne var åbne i DK.

Efter sommerferien i september havde vi optimistisk håbet på, at alt ville være tilbage til normale tilstande og havde planlagt forårets udskudte konfirmationer til 20. september. Det blev desværre ikke helt de konfirmationer, vi havde håbet på med masser af mennesker og en fyldt kirke, men det blev en fantastisk dag alligevel, hvor konfirmanderne blev konfirmeret fire ad gangen og kunne have forældre og søskende med. Vi havde en fin lille reception i Sømandskirkens gård, og konfirmanderne strålede, som konfirmander skal, da de blev fotograferet på Promenaden med udsigt til New Yorks skyline.

Fra september måned har vi haft gudstjenester med mundbind, ingen menighedssang og kaffe eller frokost efter gudstjenesterne. Det har været meget sparsomt besøgt, men vi håber, at vi fra september 2021 får gang i gudstjenestelivet igen.

Vi har haft mange skibsbesøg i 2020, da et mærskskib lå i dok i NJ. Det blev til mange hyggelige samtaler og turistture med hele besætningen ad flere omgange i et coronanedlukket New York.

Det sociale

Sømandskirkens sociale fællesskab har også lidt under nedlukningen, vi har haft få legestuer, netværksarrangementer og mødregrupper efter nedlukningen. Vi har ikke haft nogen kulturelle arrangementer hele året.

Det økonomiske

Kirkens økonomi sidder på en skammel med fire ben: 1. Donationer fra menigheden. 2. Fundraisingaktiviteter som julemarked og onlineauktion i Sømandskirken. 3. Omsætning i forbindelse med arrangementer (som frokoster og foredrag) og kirkelige handlinger som dåb og vielser. 4. Økonomisk støtte fra Danske Udlands- og Sømandskirker i Danmark.

Det ene ben af skamlen knækkede, da vi lukkede ned.  Alle de ting som krævede personlige møder forsvandt. Derfor har kirkens omsætning været minimal.

Til gengæld fik vi en stor støtte i menigheden, som støttede Sømandskirken generøst over sommeren, da situationen så allermest fortvivlende ud. Tusind tak for det!

Fundraisingdelen er gået relativt godt, situationen taget i betragtning. Kirkens julemarked er den største indtægtskilde, og den bedste måde at møde mange af menigheden på en enkelt gang om året. Samtidig er det også, hvad man med nutidens briller ville kalde en "supersprederbegivenhed", hvor folk står tæt sammen, snakker højt og hygger sig; alt sammen noget som ikke hørte til i 2020. Derfor holdt vi mange zoommøder om, hvordan julemarkedet skulle forløbe, så det blev en god og hyggelig begivenhed, som også kunne støtte kirkens økonomi. Vi havde gode frivillige, som hjalp hele dage, og fik indført nye reservationssystemer til baren i gården. Vi fik megen positiv respons, specielt fra alle de som blev tvunget til at blive i USA og ikke rejse til Danmark, som de plejer. Omsætningen blev cirka halvdelen af omsætningen ved et almindeligt julemarked. Vi havde en del flere udgifter til lønninger af kirkens ansatte, som tog en ekstra tørn, men alt i alt var det en god måde, vi fik  afviklet julemarkedet på.

Onlineauktionen gik også flot og krævede en kæmpe indsats af kirkens personale og kirkeråd. Vi endte med en indtægt på auktionen på $10,000.

Sømandkirken fik i 2018 lovet tre års økonomisk støtte, hvilket i 2020 sikrede, at vi kom igennem med skindet på næsen.

Om Sømandskirken

Til sidst lidt om Sømandskirken. Der er 220 stemmeberettigede medlemmer, et kirkeråd med 7 medlemmer og  to deltidsansatte på 10 timer om ugen (en kontoransvarlig og en kommunikationsansvarlig).

Kirkens brugere er repræsentative for danskere i New York, dog er der mange børnefamilier og unge. I 2020 var der meget få danske turister, skoleklasser og kulturgrupper, som besøgte kirken.

På trods af alt dette var 2020 et godt år for Sømandskirken. Vi har fundet ud af, hvor meget vi betyder for hinanden og for danskerne her. Det må følge devisen om, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Tak for endnu et dejligt og begivenhedsrigt år i Sømandskirken! Vi glæder os til endnu flere møder i 2021 og 2022!