Skibsbesøg

Den Danske Sømandskirke i New York er blot en af mange danske sømandskirker verden over. Hvis dit skib anløber New York eller New Jersey, er der mulighed for at få besøg af sømandspræsten eller assistenter. Er der tid og lyst, kører vi gerne udflugter til kirken, til et indkøbscenter eller på sightseeing på Manhattan.

Kontakt os i god tid inden skibsanløb. 

 

Vessel visits

The Danish Seamen’s Church in New York is just one of the many Danish Seamen’s Churches the world over. If your ship is docking in New York or New Jersey, it is possible to arrange a visit from the Danish Seamen’s Church. If there is ample time and interest, we are happy to organize trips to the church, shopping, or sightseeing around Manhattan.

Contact us ahead of time to plan a visit. 

 

Kirkelige spørgsmål

Sømandspræst 
Julie Sløk
Telefon: +1-347-633-1176
Mail: js@dskny.org