Netværket

Netværket er for alle, hvad enten du er udstationeret for en periode, fastboende, studerende, turist, au pair eller dansk-amerikaner. Sammen mødes vi for at udveksle erfaringer og udforske byen året rundt; koncerter, udstillinger, rundvisninger, fredagsøl, filmaften i Sømandskirken og meget mere.

Hver måned mødes Netværket fast til brunch kl. 11 am på Clark’s Restaurant i Brooklyn Heights.

Vi oplever alle, at det engang imellem kan føles ensomt at være langt væk fra familie, venner og den velkendte hverdag i Danmark. Netværket er dit helle - et socialt møderum med plads til erfaringsudveksling, tips, alverdens spørgsmål og bare en god snak.

Bliv medlem af facebookgruppen Det Danske Netvaerk i New York. Her har du også mulighed for at spørge om råd og udveksle idéer og erfaringer med andre danskere i New York.

Følg Sømandskirken på Instagram og Facebook og hold dig opdateret om kommende arrangementer.

The Danish Network in New York

The Danish network is for everyone, whether you are stationed for a time, resident, student, tourist, au pair or Danish-American. Together we explore the city all year round.

Become a member of the facebook group The Danish Network in New York. Exchange ideas and experiences and ask for advice in relation to being a Dane in New York. 

Follow The Danish Seamen's Church on Instagram and Facebook for upcoming events.
 

 

Følg Netværket på Facebook

Følg os

   Kalender: Netværket