Mindehøjtidelighed

En mindehøjtidelighed er en god måde at tage afsked på med et menneske, man holder af og samtidig en mulighed for at søge trøst hos hinanden og i kirken.

Hvis de pårørende ønsker en kirkelig begravelse, bisættelse eller en mindehøjtidelighed i Sømandskirkens regi, skal man henvende sig til sømandspræst Julie Sløk.

De efterladte skal samtidig kontakte en bedemandsforretning, som i USA tager sig af det praktiske og det juridiske i forbindelse med et dødsfald. Her tages der også stilling til, om den afdøde skal begraves eller bisættes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen.

Hvis den afdøde skal begraves i Danmark, og en kiste eller en urne skal sendes til Danmark, kan Den Danske Sømandskirke ikke hjælpe med det praktiske, men henviser til Den Danske Udenrigstjeneste. Det vil altid være muligt at arrangere en mindehøjtidelighed i Sømandskirken.

Ved begravelser, bisættelser og mindehøjtideligheder beder kirken om en donation på $600 plus eventuelle rejseudgifter.

 

Memorial service

A memorial service is a good way to commemorate a loved one as well as an opportunity to seek comfort from each other and the church. If the bereaved are interested in a church funeral, burial, or memorial service, contact the pastor Julie Sløk.

In addition, the bereaved will need to contact a funeral home to take care of the practical and judicial details. This is also where decisions regarding burial and cremation take place, and whether a pastor should be in attendance for the funeral/burial.

If the deceased is being buried in Denmark and a coffin or urn is being sent there, the Danish Seamen’s Church, unfortunately, is not able to assist with the practical details but refers to the Danish Foreign Service (website in Danish). In this case, it is possible to arrange a memorial service at the Danish Seamen’s Church.

For funerals, burials, and memorial services, the church asks for a $600 donation in addition to potential traveling expenses if the service does not take place at the Danish Seamen’s Church.

 

Kirkelige spørgsmål

Sømandspræst 
Julie Sløk
Telefon: +1-347-633-1176
Mail: js@dskny.org