Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Årsberetning over året 2018

Formandens beretning for 2018
Af kirkerådsformand Marianne Beresford

Kirkerådet er den verdslige del af Sømandskirken. Det er kirkerådets opgave sammen med præsten at arbejde for at Sømandskirken fungerer godt, og at vi gør vores bedste for, at økonomien er i orden.

Til det formål blev der afholdt 5 kirkerådsmøder i 2018 inkl. årsmødet i maj, som foreskrevet i kirkens vedtægter.

Marlene Risacos trådte ud af kirkerådet, og vi takkede hende for hendes mange års arbejde for kirken. Ved et fredsvalg blev Ulla Gruden valgt ind i kirkerådet og Lene Skou Moynihan samt Marianne Beresford genvalgt for de næste 3 år.

Der blev holdt konstituerende møde, hvor: Marianne Beresford blev valgt som formand, Vibeke Glavind Mortensen blev næstformand, Katrine Rubenstein kasserer og Anne Thostrup Lyngsø sekretær.

Økonomi
Vi modtog fra DSUKs Ungdomspulje de 175.000 kr. vi var blevet bevilget i 2017 til ungdomsarbejde og ungdomsmedarbejdere.

Der blev afholdt 2 møder i auktionskomiteen og online-auktionen blev afholdt i april, med et fint omend lidt lavere resultat end året før.

Der blev skrevet kontrakt med en ny revisor, og den udarbejdede Annual Financial Statement blev godkendt i april og fremlagt ved årsmødet i maj.

Der blev søgt om tilskud til ungdomsarbejdet ved DSUKs Ungdompulje med en resulterende bevilling på 200.000 kr. hvert år i 3 år, begyndende i 2019.

Julemarkedskomiteen havde 2 møder og utallige timers arbejde med at organisere et succesfuldt julemarked.

Julebrevet blev udsendt i december med et pænt resultat.

Som repræsentant for kirkerådet deltog jeg ved 2 konfirmandgudstjenester og 2 konfirmationer.  

Julie Sløk og jeg var til DSUKs landsmøde på Nyborg Strand og der blev skrevet 3 indlæg til kirkebladet.

Kirken fik i løbet af 2018: Tre deltidsansatte assistenter. Vi havde fire kirkesangere, en bogholder og en organist. Så vi havde endeligt fået ansat nok mennesker til at Sømandskirken fungerede, det daglige arbejde blev udført uden problemer, og de aktiviteter vi havde ønsket os længe kunne igangsættes. Det sås og føltes også ved julemarkedet, som havde en opgang i indtægt.

Og jeg vil på kirkerådets vegne gerne sige tusind tak for det arbejde vores ansatte gør for kirken og livet i kirken.

Jeg vil på kirkerådets vegne også gerne takke alle de frivillige for den indsats de gjorde i løbet af året. Vi takker også vores donorer uden hvis hjælp, den Danske Sømandskirke i New York ikke ville være her.


Det kirkelige, kulturelle og sociale arbejde i Sømandskirken i 2018
Af sømandspræst Julie Sløk

2018 var et dejligt år i Sømandskirken med en masse gode gudstjenester, glade konfirmander, nysgerrige turister, interessante kulturelle begivenheder og en masse andre ting.

Først lidt om Sømandskirken. Der er 231 stemmeberettigede medlemmer, et kirkeråd med 9 medlemmer, tre deltidsansatte på mellem 10-20 timer om ugen (en kontoransvarlig, en ungdoms- og kommunikationsrådgiver, og en ungdomsrådgiver, som også laver fundraising).

Kirkens brugere er repræsentative for danskere i New York, dog er der mange børnefamilier og unge. Dertil kommer mange turister, skoleklasser og kulturgrupper, som besøger kirken.

Sociale medier har givet os et godt indblik i kirkens brugere. Kirkens Instagram har 503 følgere, hvoraf 45% er under 35, 72% er kvinder, 40% er bosiddende i USA og 52% i Danmark. På kirkens Facebookside er der 1778 følgere, 900 har danske Facebookprofiler (men kan jo være flyttet til NY), 67% kvinder og 37% under 35 år.

Sømandskirkens facebookgruppe Det Danske Netværk i New York har 8533 medlemmer, hvoraf 14% bor i USA og 77% er bosat i DK, hvoraf 56% er yngre end 35. Gruppen består af 65% kvinder og 35% mænd. Som udgangspunkt var gruppen lavet for at danskere bosat i New York kunne hjælpe andre danskere bosat her på vej, men er nu i højere grad blevet til at herboende danskere hjælper danske turister i NY. Sømandskirkens kirkeblad bliver sendt til omkring 1000 husstande og til ca. 100 virksomheder.

I 2018 blev kirkens tilstedeværelse online styrket markant. Kirkebladet blev opdateret både mht. indhold og visuelt design, og hjemmesiden fik et tiltrængt grafisk løft. Kirkens tilstedeværelse på sociale medier er markant forbedret, hvilket fremgår af ovenstående statistikker.

Alt i alt var 2018 et godt år for Sømandskirken.

Det kirkelige arbejde
Statistikken for kalenderåret 2018 er som følger:
Vi har afholdt 37 gudstjenester, med i gennemsnit 25 kirkegængere. Vi holder gudstjeneste alle søndage, undtagen den sidste søndag i måneden. Besøgstallet svinger over året, men altså gennemsnittet er 25 kirkegængere pr. gudstjeneste.

Julegudstjenester bliver afholdt i NY, DC og på det danske plejehjem i Croton-on-Hudson.

Børnegudstjenester har vi tre af om året, nemlig fastelavn, luciagudstjeneste og gudstjenesten som ligger inden juletræsfesten mellem jul og nytår. Alle tre gudstjenester er meget korte og prædiken er utraditionel og helt på børnenes præmisser.

Så har vi de store særgudstjenester som fastelavn, hvor vi byder mere end 100 mennesker velkommen, juleaften, hvor vi har over 170 mennesker til de to gudstjenester, nytårs- og påskegudstjenester med efterfølgende frokoster, som også trækker mange til, Sankt Hans, som er vores årlige jazzgudstjeneste, der bliver afholdt om aftenen og afsluttet med hygge og levende musik i gården.

Vi holder gudstjeneste på det The Danish Home, aldersdomshjem i Croton-on-Hudson tre gange om året, nemlig til jul, påske og grundlovsdag.

Vi har haft 6 dåb og kun 3 vielser, og 2 mindehøjtideligheder.

Sidste år havde vi 20 konfirmander i alt, 9 her i NY og 11 fra andre steder i USA. Af dem blev 16 konfirmeret her og 4 konfirmeret i Danmark. Konfirmanderne er utrolig glade for undervisningen og for at møde andre dansk-amerikanere.

Ti gange om året er Julie med til Brooklyn Height’s Inter-Faith Clergy Association, en inter-faith gruppe bestående af de religiøse ledere af de kristne kirker, jødiske synagoger og den lokale moske her i Brooklyn Heights.

Det kulturelle arbejde
Mødregruppen for mødre, babyer og gravide vokser stadigvæk. Mødregruppen mødes 2 gange om måneden og der er ca. 15-20 mødre, børn og gravide hver gang, selv når det regner. Mødregruppens Facebookgruppe består af 155 forældre, som alle er eller har været aktive brugere af kirken.

Legestuen mødtes omkring 7 gange i 2018 og i gennemsnit var der omkring 10-15 børn og voksne som var med til at klippe og klistre og sanglege.
Legestuen køres af frivillige.

Netværket, som er kirkens tilbud til de voksne og unge mødtes 9 gange til brunch i 2018. Derudover var der mange ud af kirken arrangementer som gospelgudstjeneste, museumsbesøg for at se David Bowie-udstilling, tur i Brooklyn Botanic Garden for at se blomstrende kirsebærtræer, film under åben himmel, julehygge og julebag. Dertil kom en Instagram fotokonkurrence #danskeglimt, hvortil der kom 84 billeder som konkurrerede. De ni vinderbilleder hænger i menighedslokalet. Netværket stod også for fodboldaften og musik og baggårdshygge i kirken.

Turistbesøg havde vi mange af. Mange kommer for at høre om Sømandskirkens arbejde og se vores smukke altermosaik af Maja Lisa Engelhardt.

Besøg af skoleklasser havde vi 11 af. Klasserne kommer til foredrag om Sømandskirken, livet i NY, det multikulturelle samfund og spisning. Det er en god måde at fortælle om Sømandskirken og om folkekirkens eksistens uden for Danmark på, og en måde for Sømandskirken at få en indtjening, fordi klasserne betaler for spisning.

Aktiviteter i Sømandskirken

Antal afholdte

Det kirkelige

 

Højmesser/børnegudstjenester

37

Dåb

6

Konfirmander

20

Vielser

3

Mindehøjtideligheder

2

Det kulturelle

 

Netværksarrangementer

17

Legestue

7

Skoleklasser

11

Mødregruppe

22


Tak for endnu et dejligt og begivenhedsrigt år i Sømandskirken.